AVÍS LEGAL

En l’Avís legal es dóna compliment al deure de informar sobre les dades de l’empresa a través de la següent clàusula:

DADES IDENTIFICATIVES:

En compliment amb el deure de informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades:

L’empresa titular d’aquesta web és MULTISERVEIS NDAVANT, Parque Empresarial Vía Norte, C/ Quintanavides, 19 – Bloque 4 – 28050 – Madrid, amb el C.I.F.: B60579240; constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura autoritzada a Barcelona, pel Notari Don Ignacio Manrique Plaça, el dia 20 de maig de 1994, nombre 1647 de protocol inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 27186, foli 64, full B 113301. Correu electrònic de contacte imartinezg @ ndavant.cat .