Serveis d’acollida i acompanyament

A NDAVANT oferim serveis d’acompanyament de matins i tardes, així com al transport escolar. Els monitors han sigut seleccionats rigorosament i formats per a vetllar per la seguretat dels nens i per a instruïr-los en valors socials.

Les estones d'acollida permeten a les mares i pares conciliar els horaris familiars amb els escolars, i suposen per als nens unes activitats de lleure educatiu on divertir-se, socialitzar i aprendre valors.

Els monitors no es limiten a vigilar, sinò a posar en marxa tallers i jocs que converteixen aquest temps en profitós i relaxant, just abans o després de l'horari lectiu.

També portem a terme serveis d'acompanyament lingüístic i acollida de nouvinguts, un col·lectiu amb una necessitat especial d'integració a la comunitat.