Serveis de Monitors

El nostre món gira al voltant del projecte educatiu i del compromís amb el desenvolupament dels nens i joves com a persones amb valors.
Volem que els teus fills siguin una mica més conscients, una mica més humans, una mica més coneixedors del món i dels bons costums, complementant així la bona educació que reben als àmbits clàssics: la llar i l’escola.

Projecte educatiu: Valors Ndavant

En concret, els obrim els ulls a endinsar-se en aquests valors:
 • UTOPIA: Fer que el món sigui millor del que l’hem trobat. Interessar-se per l’entorn i per les amenaces al Medi Ambient, ser creatius, cercar solucions i saber que, amb voluntat, es poden portar a la pràctica.
 • INICIATIVA: Ser proactius, aportar idees, superar allò que s’espera de les persones. Afrontar els reptes, ser responsables, construïr projectes propis i sentir-se satisfets.
 • SOLIDARITAT: Superar l’ego i ser sensibles a les situacions i problemes de les persones que ens envolten i, especialment, dels qui viuen en condicions desfavorides.
 • FELICITAT: Ser capaços de descobrir el goig dels petits moments i de compartir estones amb la família i els amics. Aprendre a fer feliços als altres amb naturalitat i molta implicació personal.

Els monitors, peça clau del projecte

 • Per educar persones ens calen excel·lents persones. Triem els nostres monitors perquè puguin ser exemples a seguir pels nens.
 • Els monitors són titulats i el seu perfil personal encaixa amb els valors que volem difondre: optimisme, responsabilitat, agraïment, imaginació, iniciativa, capacitat per fer sentir bé als altres
 • Supervisem els monitors periòdicament, els proposem uns objectius de treball i un projecte per cada franja d’edat dels nens, organitzem les seves tasques, realitzem uns informes destinats als clients i elaborem una memòria final.

El servei de monitors a Ndavant

A NDAVANT complim escrupolosament amb la normativa de Generalitat de Catalunya (Agència Catalana de Joventut) pel que fa a les activitats de lleure amb menors de 18 anys.
 • Aplicació de ràtios òptimes de monitors / nens per a cada projecte
 • Prevenció pel que fa a seguretat i racionalitat
 • Assegurances de Responsabilitat Civil i accidents obligatòries
 • Designació d’un responsable per cada projecte
 • Formació contínua del personal
 • Redacció de memòria final del servei

Monitoratge dels menjadors escolars

 • A NDAVANT oferim un servei integral de menjadors i això inclou tots els processos des de la planificació i la posada en marxa fins l’assoliment dels estàndards de qualitat previstos i la supervisió constant.
 • Som especialistes i això dona tranquilitat a les mares i pares, així com al propi centre escolar.
 • El servei de monitors a menjadors escolars queda perfectament planificat amb el propi centre i amb les mares i pares, si hi intervenen, en un pla de funcionament i un projecte educatiu.
 • Aportem tots els materials necessaris per desenvolupar les activitats. Contractem, organitzem i gestionem l’equip de monitors. Planifiquem i desenvolupem les activitats. Coordinem i supervisem que s’estigui complint el projecte d’acord amb allò pactat. Fem informes periòdics destinats a les famílies sobre l’evolució dels seus nens. Escoltem i donem resposta als educadors, responsables del centre, mares i pares…

En resum: pots confiar en nosaltres !